Články

Vyjádření AČVO k předběžné Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

  • Zveřejněno: 8 April 2019

Vyjádření AČVO k předběžné Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb zveřejněné ČTÚ dne 8. 3. 2019:

Asociace českých virtuálních operátorů (AČVO) vítá zveřejnění výsledků dosavadních prací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na analýze velkoobchodního trhu mobilní originace prováděné na základě Testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb (3K test) z roku 2017. Je zřejmé, že urychlené dokončení analýzy je ve veřejném zájmu. Považuje však za nezbytné, aby analýza byla co nejdříve dokončena a indikovala stanovení podniků s významnou silou na trhu a nápravná opatření tak, aby v souladu s §5 Zákona 127/2005Sb. (ZEK) působila na podporu hospodářské soutěže ve prospěch spotřebitelů. AČVO si vyhrazuje právo se vyjádřit k finální verzi analýzy po jejím zveřejnění na Diskuzním místě podle §130 ZEK.

Reakce na zavádějící výroky v médiích ze strany ČTÚ

  • Zveřejněno: 30 March 2019

Ostře se ohrazuji proti zavádějícím a nepravdivým výrokům Českého telekomunikačního úřadu, který prostřednictvím svého mluvčího pana Drtiny prohlašuje, že „…nemáme jedinou oficiální stížnost na to, že by něco bylo v nepořádku, že se (MVNO) cítí poškozeni a že by bylo třeba našeho zásahu pro narovnání vztahu se síťovým operátorem…“

Setkání s premiérem ČR ve věci nerovných tržních podmínek

  • Zveřejněno: 29 March 2019

Předseda Asociace se sešel dne 27. března 2019 s panem premiérem Babišem. Asociace přednesla náš pohled na situaci na trhu mobilních komunikací, zejména s ohledem na nerovné velkoobchodní podmínky. A také s ohledem na možnost pozitivně ovlivnit konkurenční prostředí na trhu, pokud k tomu budeme mít vhodné podmínky, jako se to povedlo v roce 2013. 

Setkání AČVO s ministryní průmyslu a obchodu Novákovou

  • Zveřejněno: 4 March 2019

4. března 2019 proběhlo setkání předsedy AČVO s paní ministryní Novákovou a zástupcem ČTÚ. Nabídli jsme naši připravenost a odhodlání dodávat potřebné informace z velkoobchodního trhu. Dále jsme přednesli, že příchod virtuálních operátorů v roce 2013 trhu významně pomohl, v určitých malých segmentech pomáhá doposud a může nejrychleji trhu pomoci i nyní. Pokud budou narovnány současné zcela nevyhovující velkoobchodní podmínky. A to se bez pomoci státu neobejde. 

Více též například: 

OneMobile ukončuje své aktivity

  • Zveřejněno: 6 April 2018

Společnost One Energy & One Mobile a.s. oznámila, že ukončuje své aktivity v oblasti energií. Oblast mobilních služeb nekomentovala, ale zákazníci dle dostupných informací dostali zprávu o tom, že se jich ujme virtuální operátor Erbia Mobile s.r.o. Oba operátoři působili/působí v síti T-Mobile.

Připomínky Asociace Českých Virtuálních Operátorů k Návrhu testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb

  • Zveřejněno: 17 October 2017

Tyto připomínky byly zpracovány na základě informací a poznatků získaných na základě pracovních setkání a osobních konzultací se zástupci operátorů LamaMobile, DH-Telecom, Centropol, Quadruple, FAYN Telecommunications, Abiotel, AstonCom, COOPmobil, Connectica, EURO OPERATOR, Fast Mobile, KlokanMobil, Mobitel, PALMAFONE, Plus4U Mobile, První Mobil, Telestica, Tnmobil, TTQmobil, Virtualdream, Žlutá simka a dalších nezávislých virtuálních operátorů.

Stránky