Byl stanoven velkoobchodní trh mobilních služeb

  • Zveřejněno: 27 December 2019

Český telekomunikační úřad schválil dne 19. 12. 2019 opatření obecné povahy OOP 1/12.2019-11, kterým se aktualizují relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.Podstatné v tom je, že:

  1. Byl zahrnut velkoobchodní trh mobilních služeb (tzv. trh číslo 5)!
  2. Jej bude možné díky tomu regulovat

A tím pádem může dojít k narovnání zcela zablokovaných velkoobchodních cen mobilních služeb tak, aby virtuální operátoři mohli začít opět smysluplně podnikat, věnovat se tomuto trhu s větší vervou a nadále pomáhat v různorodosti nabídek mobilních služeb.

Odkazovaný věstník, viz strana 28 Věstníku na adrese https://www.ctu.cz/telekomunikacni-vestnik-castka-11-z-20-prosince-2019