Oficiální vyjádření Adagio Mobile ke klientům

  • Zveřejněno: 5 May 2015

Vážení zákazníci společnosti ADAGIO MOBILE s.r.o. Dovolte, abychom Vás seznámili s nastalou situací. 27.dubna 2015 jsme převzali obchodní podíl ve společnosti Adagio mobile s.r.o.

Vzhledem k tomu, že během posledních dní jsme zjistili závažné nedostatky v řízení společnosti a možné porušení zákona 90/2012 Sb., požádali jsme ke dni 5.5.2015 Český telekomunikační úřad o dočasné přerušení komunikační činnosti. Spolu s tím došlo k přerušení poskytovaných mobilních služeb. Až do obnovení činnosti společnosti budou v síti Adagio mobile umožněny pouze příchozí hovory a příchozí SMS. Všichni zákazníci, kteří požádají o přechod k jinému operátorovi, obdrží ČVOP v zákonném termínu.

 

ADAGIO MOBILE s.r.o.

IČ: 03084230

sídlo: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8

kancelář:        Mezivrší 17, 140 00 Praha 4

info@adagiomobile.eu