Reakce na zavádějící výroky v médiích ze strany ČTÚ

  • Zveřejněno: 30 March 2019

Ostře se ohrazuji proti zavádějícím a nepravdivým výrokům Českého telekomunikačního úřadu, který prostřednictvím svého mluvčího pana Drtiny prohlašuje, že „…nemáme jedinou oficiální stížnost na to, že by něco bylo v nepořádku, že se (MVNO) cítí poškozeni a že by bylo třeba našeho zásahu pro narovnání vztahu se síťovým operátorem…“

Zdroj: https://www.idnes.cz/mobil/mobilni-operatori/cesky-telekomunikacni-urad-zakonne-kompetence-reakce-andrej-babis.A190327_133358_mobilni-operatori_LHR
 

Takto podaný výrok je značně zavádějící a bohužel to není poprvé, kdy pan Drtina tento výrok použil při komunikaci s médii. Již v roce 2017 jsem s panem Drtinou telefonicky hovořil a zdvořile jsem ho žádal, aby nepoužíval směrem k médiím výroky, které jsou zavádějící a nepřesné. Přesto, že náš rozhovor trval téměř 30minut, použil pan Drtina prakticky totožné vyjádření jako tehdy paní redaktorce Českého rozhlasu.

Dovolujeme si připomenout, že již od roku 2015 pravidelně podávají nejen jednotliví virtuální operátoři, ale i naše Asociace desítky podnětů směrem k úřadu. Několikrát proběhlo setkání pracovníků ČTÚ se zástupci několika větších i menších virtuálů a jasně jsme úřad upozorňovali na stále se zhoršující situaci a žádali o pomoc.

O tom, že jednotliví MVNO podávali řadu podnětů se mimochodem zmiňuje úřad sám v Testu tří kritérií pro trh mobilních služeb, vydaném úřadem v roce 2017 na straně 34, takže tvrzení pana Drtiny, že nemají žádnou oficiální stížnost je značně zavádějící.

Ale pokud bychom se drželi slovního spojení „oficiální stížnost“, myslí tím zřejmě pan Drtina vyvolání sporu s operátorem, na základě kterého by pak mohl Úřad vydat stanovisko. K tomu dodávám, že na základě předchozí konzultace s Úřadem podali oficiální stížnosti tři operátoři a v jednom případě již došlo i k vydání stanoviska, což tvrzení pana Drtiny přímo vyvrací.

  1. O jednom MVNO se zmiňuje úřad v Testu tří kritérií. Bohužel pouze přizvání k jednání za účasti ČTÚ, vyvolalo ostrou reakci mateřského MNO a došlo k významnému poškození obchodních vztahů. Proto nechce být konkrétní MVNO raději jmenován, aby nedošlo k další eskalaci a zhoršení vztahů s MNO.
     
  2. V Květnu 2018 - Na základě nevhodných tržních podmínek FAYN přistoupil k vyvolání sporu se svým velkoobchodním dodavatelem a přizval k jednání dle § 80 Zákona o el. komunikacích Úřad. (AČVO nemá informace o tom, jestli úřad vydal stanovisko)
  1. 12.9.2018 - Na základě nevhodných tržních podmínek 3ton přistoupil k vyvolání sporu se svým velkoobchodním dodavatelem (T-Mobile) a přizval k jednání dle § 80 Zákona o el. komunikacích Úřad.
    28.11.2018 - T-Mobile navrhl změny smlouvy, které 3ton nemohl akceptovat a požádal ČTÚ o vydání stanoviska.
    25.3.2019 – ČTÚ vydává stanovisko (podrobnější informace o jeho znění AČVO zatím nemá)

Dodávám, že není v zájmu naší Asociace řešit naše problémy prostřednictvím médií, ale z dosavadního postupu pracovníků ČTÚ jsme dospěli k názoru, že dostatečně neplní svoji úlohu regulátora a podobné nepravdivé výroky tomuto dojmu ještě přispívají. 

Pavel Humpolík
předseda Asociace Českých Virtuálních Operátorů