Schůzka s RNDr. Vladimírem Koníčkem

  • Zveřejněno: 13 May 2015

Dne 13.5.2015 předseda představenstva AČVO Pavel Humpolík zaslal vyjádření k situaci virtuálních mobilních operátorů v České republice a zároveň požádal o osobní schůzku s předsedou kontrolního výboru sněmovny RNDr. Vladimírem Koníčkem.Schůzka proběhla dne 20.5.2015 ve 13.00 hodin i za účasti pana Marka Fabiána, zástupce operátora Lama Mobile.

Na schůzce byla přednesena situace, která na trhu mobilních komunikací panuje. Bylo zdůrazněno, že pokud výrazná diskriminace a házení klacků pod nohy od národních operátorů bude i nadále pokračovat, virtuální trh zcela zanikne.

RNDr. Vladimír Koníček přednesené názory pozorně vyslechl a přislíbil, že se bude situací na trhu nadále zabývat a využije všech zákonných možností, které mu funkce předsedy Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny umožňuje.