Setkání AČVO s ministryní průmyslu a obchodu Novákovou

  • Zveřejněno: 4 March 2019

4. března 2019 proběhlo setkání předsedy AČVO s paní ministryní Novákovou a zástupcem ČTÚ. Nabídli jsme naši připravenost a odhodlání dodávat potřebné informace z velkoobchodního trhu. Dále jsme přednesli, že příchod virtuálních operátorů v roce 2013 trhu významně pomohl, v určitých malých segmentech pomáhá doposud a může nejrychleji trhu pomoci i nyní. Pokud budou narovnány současné zcela nevyhovující velkoobchodní podmínky. A to se bez pomoci státu neobejde. 

Více též například: 

https://www.mobilmania.cz/clanky/ministryne-novakova-jednala-se-zastupci-virtualu-i-spotrebitelu-spolecnym-cilem-je-zlevneni-dat/sc-3-a-1344474/default.aspx