Veřejná výzva alternativních mobilních operátorů Vládě, Parlamentu České republiky a Českému telekomunikačnímu úřadu

  • Zveřejněno: 27 March 2017

Vážený pane premiére, vážená vládo, vážení členové parlamentu ČR, vážení zástupci Českého telekomunikačního úřadu. Aktuální vyhrocená diskuze o cenách služeb mobilního přenosu dat v ČR přiměla naší asociaci vydat následující stručné prohlášení, protože dosavadní argumentace v této diskuzi se nám jeví jako neúplná a poněkud zavádějící.   My, alternativní operátoři, jsme jakožto takzvaní virtuální mobilní operátoři začali vstupovat na trh v roce 2013 a pouhý vstup prvních virtuálních operátorů na trh významně přispěl k cenové revoluci na mobilním trhu. Ceny neomezených tarifů, které byly před rokem 2013 poskytovány třemi hlavními operátory za 4000Kč měsíčně, klesly na tehdy neuvěřitelných 750Kč, uživatelé předplacených služeb již nemuseli platit ceny volání u předplacených karet nad 5Kč za minutu, ale již začátkem roku 2013 se cena snížila na 2,50Kč.

   Vstup virtuálních operátorů na trh tedy přinesl mimořádný výsledek a považujeme tedy za jasně prokázané, že posílení konkurence na mobilním trhu je správnou cestou ve prospěch koncových uživatelů.   

   Bohužel pro všechny spotřebitele v České republice však velkoobchodní podmínky pro virtuální operátory jsou nastaveny takovým způsobem, aby nemohli nadále reagovat na změny trhu a pomáhat tak rozvoji konkurenčního prostředí, které by mohlo výrazně zlepšit smluvní podmínky pro zákazníky a snížit spotřebitelské ceny.

   Nákupní ceny běžného volání, SMS a datových balíčků pro všechny současné virtuální operátory jsou nyní totiž výrazně vyšší, než je běžná maloobchodní cena pro ostatní firemní zákazníky a v některých případech přesahuje i katalogové ceny pro spotřebitele. Některé služby nejsou virtuálním operátorům zpřístupněny. Dochází tedy k výrazné diskriminaci jednoho podnikatelského segmentu, což má přímý dopad na koncové spotřebitelské ceny!

   Jediný možný způsob, jak snížit koncové spotřebitelské ceny na trhu mobilních komunikací, je posílení pozice nezávislých virtuálních operátorů, kteří nejsou vlastněni nebo ovládáni velkými operátory. Vyzýváme proto všechny zodpovědné instituce, aby do připravované novely zákona o elektronických komunikacích zapracovali princip rovného přístupu ke službám, a to za ceny, které virtuálním operátorům umožní předkládat koncovým uživatelům konkurenceschopné nabídky.

 

jménem představenstva

 Pavel Humpolík,

 Libor Kiner

 René Matečný