Dokumenty

Připomínky Asociace Českých Virtuálních Operátorů k Návrhu testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb

  • Zveřejněno: 17 October 2017

Tyto připomínky byly zpracovány na základě informací a poznatků získaných na základě pracovních setkání a osobních konzultací se zástupci operátorů LamaMobile, DH-Telecom, Centropol, Quadruple, FAYN Telecommunications, Abiotel, AstonCom, COOPmobil, Connectica, EURO OPERATOR, Fast Mobile, KlokanMobil, Mobitel, PALMAFONE, Plus4U Mobile, První Mobil, Telestica, Tnmobil, TTQmobil, Virtualdream, Žlutá simka a dalších nezávislých virtuálních operátorů.

Veřejná výzva alternativních mobilních operátorů Vládě, Parlamentu České republiky a Českému telekomunikačnímu úřadu

  • Zveřejněno: 27 March 2017

Vážený pane premiére, vážená vládo, vážení členové parlamentu ČR, vážení zástupci Českého telekomunikačního úřadu. Aktuální vyhrocená diskuze o cenách služeb mobilního přenosu dat v ČR přiměla naší asociaci vydat následující stručné prohlášení, protože dosavadní argumentace v této diskuzi se nám jeví jako neúplná a poněkud zavádějící.