Asociace českých virtuálních operátorů

Asociace českých virtuálních operátorů je veřejná a nezávislá organizace sdružující poskytovatele veřejně dostupných mobilních služeb. Posláním asociace je přispívat k rozvoji podnikání mobilních virtuálních národních operátorů (MVNO). 

Asociace má tyto úkoly

  • reprezentovat a hájit oprávněné zájmy mobilních virtuálních národních operátorů
  • koordinovat a zastupovat zájmy členů Asociace na trhu mobilních komunikací ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro hospodářskou soutěž
  • aktivně se účastnit na přípravě a vývoji koncepce v daném sektoru a související legislativy
  • poskytovat právní pomoc a poradenství koncovým uživatelům mobilních služeb
  • podporovat zavádění norem odpovídající osvědčeným postupům v daném sektoru, s cílem zajistit poskytování kvalitních služeb
  • informovat a vzdělávat širokou veřejnost v oblasti poskytování veřejné mobilní služby prostřednictvím mobilních virtuálních národních operátorů